PSM I i II stopnia
im. I. Paderewskiego
w Cieszynie

43 - 400 Cieszyn
ul. Zamkowa 3

tel./fax (33) 852 01 38
tel. (33) 851 28 77
e-mail: psmcieszyn@ox.pl
www.psmcieszyn.ox.pl
Jubileusz 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Cieszynie

Patronat Honorowy:
zobacz

Honorowy Komitet Organizacyjny
zobacz

Komitet Organizacyjny
zobacz
Terminarz imprez jubileuszowych

Rezerwacja i zamówienia

Subskrypcja

Patronat Honorowy

Bogdan Zdrojewski -  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa Śląkiego


Jerzy Nogowczyk - Starosta Cieszyński


Mieczysław Szczurek - Burmistrz Miasta Cieszyna

 Patronat medialny:

Portal Śląska Cieszyńskiego

Współorganizatorzy:

Firma Optimal